Energetyka

Spośród urządzeń wykonywanych na potrzeby energetyki, ciepłownictwa i innych pokrewnych gałęzi przemysłu do najważniejszych można zaliczyć:

  • wykonywane we współpracy z niemiecką firmą przepustnice i zasuwy stosowane w elektrowniach, układach turbin gazowych, spalarniach odpadów i innych instalacjach przemysłowych,
  • wykonywane dla angielskiej firmy ramy pod agregaty prądotwórcze,
  • wymienniki płaszczowo-rurowe stosowane w energetyce i pokrewnych gałęziach przemysłu,
  • stalowe kominy przemysłowe, kanały powietrza i spalin o przekrojach okrągłych i prostokątnych,
  • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe okrągłe poziome, oraz pionowe, które mogą być wykonywane ze stali węglowej, kotłowej i kwasoodpornej,
  • konstrukcje stalowe spawane w pełni zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi, w tym cynkowane.