Loading...

Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji aparatury cukrowniczej i chemicznej, urządzeń do ochrony środowiska i energetyki oraz dla przemysłu papierniczego i wydobywczego.

W zakresie oferowanych przez nas usług zapewniamy naszym klientom nadzór techniczny oraz montaż własnych urządzeń na terenie kraju jak i za granicą. Wysoka jakość naszych usług jest potwierdzona poprzez uzyskane certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2016. Nasze wyroby wykonywane są zgodnie z wdrożonymi normami spawalniczymi tj. DIN ISO 3834-2 – Wymagania jakości dla spawania materiałów, EN 1090-1/2 – Spawania w zakresie sprawdzonych technologii dla obu systemów – w metodach: 121, 141, 135, 136,138, oraz normami związanymi z wykonawstwem konstrukcji stalowych – klasa EXC 4, wykonawstwem urządzeń ciśnieniowych i rurociągów zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EU, a także uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego do wytwarzania i napraw urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów trujących i żrących.

Dodatkowo nasza firma uzyskała Certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodnie z AQAP 2110: 2016 a także otrzymała kod NCAGE, wg którego znajdujemy się w systemie kodyfikacyjnym NATO. Jednocześnie wdrożyliśmy technologię spawania laserowego stali stopowych w zakresie grubości do 4-5 mm.